Aktuellt skola

Aktuellt skola


 

Idrotten vårterminen 2023

På idrotten behöver eleverna bekväma kläder att röra sig i och bra skor att springa i. Vi är ute i alla väder. 


När åk 4-6 har idrott på Folkan finns möjlighet till att duscha där, annars gör man det när man kommer hem. Åk 2-3 duschar alltid hemma. Ta gärna med vattenflaska!Åk 2-3:

Fredag kl 12.15-13.45


Ve 2-6 Skridskor

Ve 7 Längdskidor

Ve 8 Strövare Piteå Ice Arena (skridskor)

Ve 9 Forsenvasan (längdskidor f.m.) Teori/yoga e.m.

Ve 10 SPORTLOV

Ve 11-12 Längdskidor

Ve 13 Inneidrott på Folkan

Ve 14 LÅNGFREDAG

Ve PÅSKLOV

Ve 16-18 Inneidrott på Folkan

Ve 19 Idrott ute i vår närmiljö

Ve 20 KRISTI HIMMELSFÄRD

Ve 21-22 Idrott ute i vår närmiljö


Under ve 3-20 har årskurs 2 simundervisning måndagar efter lunch.


Åk 4-6:

Måndagar kl 12.15-13.55 


Ve 3-6 Skridskor

Ve 7 Teori LABC (första hjälpen)

Ve 8-9 Längdskidor

Ve 10 SPORTLOV

Ve 11-12 Längdskidor

Ve 13-14 Inneidrott på Folkan

Ve 15 PÅSKLOV

Ve 16-17 Inneidrott på Folkan

Ve 18 1 MAJ 

Ve 19-21 Idrott ute i vår närmiljö

Ve 22 PEM

Ve 23 LOVDAGDatum för nationella prov för åk 6:

Svenska:

14 mars och 16 mars, 2023
Engelska:

28 mars och 30 mars, 2023

Matematik:

25 april och 27 april, 2023


Ledighet beviljas ej under dessa datum!

Allmän information

 

Skolskjuts

 

Kontaktperson för skolskjutsen på kommunen är Henrik Seeman,

telefon 0911-69 60 00.

 

Ni kan också maila till kommunen rörande skolskjutsfrågor via skolskjutsar@pitea.se

 

Kontakter

Piteå Taxi

Skolskjuts: 0911-233225

Taxi: 0911-80000

skolandringar@pitetaxi.se

 

Sjukfrånvaro:

Måste alltid meddelas till ansvarig klasslärare!

 

Fritids:

Lämna in fritidstider till telefonnummer: 072- 092 13 45

 

Ledighet

Ska alltid föregås av en ledighetsansökan.

Blankett för detta finns både på skolan och via hemsidan.

 

Skolsköterska

Hanna Undebjörk

 

Ni kan också nå henne via mail:

hanna.undebjork@pitea.se

 

Skolsköterskan finns på skolan:

Våren 2023

19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 25/5


Beteendevetare/kurator

Esbjörn Häggström

Tel.nr: 0911-20 32 30

mobil: 0702-15 64 33

E-post: esbjorn.haggstrom@avonova.se


Skolpsykolog

Susanne Johnsson

Tel.nr: 070-221 33 00

E-post: info@norrbkognitiva.se

 

PEM våren 2023

Pedagogiska eftermiddagar infaller 1 gång/månad, vilket innebär att elverna dessa tillfällen slutar kl 12.00. Fritids är öppet som vanligt, förutom 22/3.

Tillfällen: 

26/1, 21/2, 22/3 (Fritids stängt), 20/4, 29/5


Med reservation för ändringar!


Strövare/utedag våren 2023 

24/2 - Piteå Ice Arena (4 bilar behövs)

21/3 - Lindbäcksstadion (3 bilar behövs)

 5/4 - Strövare - sandtaget

24/5 - Strövare - udden

7/6 - Klassens dag

8/6 - Skolans dag (3 bilar behövs)

Med reservation för ändringar!


Bokbussen våren 2023

18/1, 15/2, 15/3, 5/4, 10/5, 31/5


Skolavslutning:

9/6-2023


Med reservation för ändringar!


Skolstart ht 2023

21/8-2023


Länkar

 

Grundskolans läroplan - Lgr22

Arbetsordning - skolledning

Diskriminering och kränkande behandling

Kvalitetsredovisning

Arbetsplan för grundskolan och fritidshemmet