Aktuellt förskola


I Ur och Skur Forsens förskola bjuder in till ÖPPET HUS

för dig som är intresserad av att ditt barn ska börja hos oss.

 

Onsdag 26 april 17.00-18.00

Sikforsvägen 69

Telefonnr: 076-8331577

Kom så får ni veta mer om vår verksamhet och se våra ute- och innemiljöer.

Välkomna!I Ur och Skur Forsens förskola 


I Ur och Skur Forsen finns i idylliska Sikfors, med både älven och skogen som granne. Förskolan ägs av Fastighetsbolagen Sikforsbygden AB och startades upp 2007.


Med läroplanen för förskolan, Lpfö18 (Skolverket, 2018) som grund och med I Ur och Skurs metoder vill vi lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi erbjuder en verksamhet som är pedagogiskt genomtänkt, lustfylld och variationsrik.


Verksamheten som vi erbjuder blir en bred bas för barnets fortsatta lärande. Vi arbetar med utomhuspedagogik och ett upplevelsebaserat lärande, där eget upptäckande och utforskande är viktiga ingredienser. Vi erbjuder barnen förstahandsupplevelser där barnen får erfara med hela kroppen och alla sinnen.


Naturen och friluftslivet är vår metod. Barnen får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt tillsammans med andra barn och vuxna. Vi erbjuder barnen aktiviteter som lägger grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv, året om. Genom upplevelser som barnen får erfara får de bättre kunskap om sig själva, sin omgivning och naturen. Vi vill ge barnen ett upplevelsebaserat lärande för en mer hållbar livsstil i praktiken.

I Ur och Skur Forsens friluftsskolor


I vår verksamhet har vi Friluftsfrämjandets friluftsskolor:

  • Skogsknopp för de yngsta barnen (1-2 år)
  • Skogsknytte för de barn som är 3-4 år
  • Skogsmulle för de äldsta barnen (5-6 år).


Under vinterhalvåret får barnen lära sig åka skridskor (Skrinna) och längdskidor (Lagge). Vi har de bästa förutsättningarna! Skogen runt knuten och skidspår och skridskobana på gården!

 

Vårt mål med friluftskolorna är att väcka intresse för friluftsliv, trivas och ha roligt i naturen, att vara aktsam om naturen, att lära känna naturen och att vara ute året runt.

 

Vad vinner vi på uteviselse? Genom att vi dagligen vistas utomhus ger vi barnen både tid och gott om utrymme för lek och rörelse i en naturlig och varierad utemiljö. Naturen ställer inga krav på prestation, utan barnet väljer själv sina utmaningar. Naturen är inte tillrättalagd utan uppmuntrar till rörelse, äventyr och upptäckarglädje.

Glada, starka och friska barn får vi av att vistas i naturen! Det är faktiskt bevisat!


I skogen får fantasin näring samtidigt som motoriken och kroppen tränas. Detta ger barnen en stark självkänsla, bättre koncentration och uthållighet, de blir mindre rastlösa och mer uppmärksamma på omgivningen. Barn som vistas mycket utomhus drabbas dessutom av färre infektioner.Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om vår förskola är du välkommen att kontakta vår rektor Stina på 076-8331577 eller stina.westbom @ sikfors.nu